Wählen Sie einen Ort Malta
Die Welt - Europa - Malta


  Alle Regionen
EU
Malta

  Alle Städte in der Region Malta
’Emieri
Ainsielem
Ashiak
Attard
Axiak
B’Buga
B’Bugia
B’Kara
Bahar ic-Caghaq
Bahar it Chiak
Baia di San Paolo
Balzan
Benghaisa
Benghajsa
Benghisa
Bezbezija
Bidni
Bighi
Bingemma
Binjemma
Bir id-Deheb
Birbuba
Birchircara
Birgu
Birkirkara
Birzbbu
Birzebbu
Birzebbuga
Birzebbugia
Birzebuggia
Biskra Mlt
Borg in-Nadur
Bormla
Bubakra
Bubaqra
Bugibba
Bujebba
Bulebel Il Cbir
Buleben il-Kbir
Buleben iz-Zghir
Bur Maghtab
Bur Maghtub
Bur Marrad
Busugrilla
Caccia
Calcara
Casal Asciak
Casal Attard
Casal Balzan
Casal Birchircara
Casal Chircop
Casal Dingli
Casal Krendi
Casal Lia
Casal Luca
Casal Micabiba
Casal Paola
Casal Paolo
Casal Paula
Casal Qala
Casal Safi
Casal Tarxien
Casal Zeitun
Casal Zurrico
Città Notabile
Citta Vecchia
Citta Vechia
Cordin
Corradino Heights
Cospicua
Cospiosa
Curmi
Delimara
Dingli
Dueira
Dwejra
El Madliena
El Mghatáp
Erba’ Mwiezeb
Fgura
Fleur de Lis
Fleur de Lys
Floriana
Gargur
Ghain Clieb
Ghain Dueili
Ghain Dwieli
Ghain Il Cbira
Ghain il K’bira
Ghain Kaiet
Ghain Kaijet
Ghain Klieb
Ghain Sielem
Ghain Tuffieha
Ghain Zeituna
Ghajn Dwieli
Ghajn il-Kbira
Ghajn Klieb
Ghajn Melel
Ghajn Qajjet
Ghajn Qajjied
Ghajn Tuffieha
Ghajn Zejtuna
Ghajnsielem
Ghammar
Ghammieri
Ghar Mundu
Ghar Ram
Gharb
Gharghur
Ghashiak
Ghasri
Ghaxaq
Ghemieri
Gnien el Gbir
Gnien il-Kbir
Gnien-Il Gbir
Gomerino
Guarda Mangia
Gudia
Gudja
Gwardamanga
Gzira
H’Attard
Had-Dingli
Hal Baiada
Hal Baijada
Hal Balzan
Hal Duiel
Hal Dwin
Hal Far
Hal Ghaxaq
Hal Ghaxiak
Hal Ginwi
Hal Jinwi
Hal Lija
Hal Luqa
Hal Mula
Hal Mushi
Hal Muxi
Hal Qormi
Hal Safi
Hal Saflieni
Hal Saflini
Hal Tarxien
Hal-Bajjada
Hal-Kirkop
Hal-Lew
Halk Dieri
Hall Bajjada
Hall Duiel
Hall Mula
Halq Dieri
Ham Rum
Hamria
Hamrija
Hamrun
Has-Saflieni
Has-Said
Has-Sajd
Haz-Zabbar
Haz-Zebbug
Hofret ir-Rizz
Hofriet ir Ritz
Id-Dahar
Il Biskra
Il Buierak
Il Busbesia
Il Cappara
Il Gnien Nesciuf
Il Handak
Il Kaiienza
Il Kattara
Il Kortin ta Ghain Zeituna
Il Kortin ta’ Ghain Zejtuna
Il Maghtab
Il Manikata
Il Misiep
Il Miziep
Il Wilgia ta Bengemma
Il Wilgia ta Bingemma
Il Willeq
Il- Gzira
Il-Bidni
Il-Birgu
Il-Brolli
Il-Bwieraq
Il-Fawwara
Il-Fgura
Il-Furjana
Il-Gharb
Il-Ghasri
Il-Gudja
Il-Gwejdi
Il-Gzira
Il-Hammieri
Il-Hamra
Il-Hamrija
Il-Hamrun
Il-Hofra
Il-Kalkara
Il-Kamp tal-Mellieha
Il-Kappara
Il-Kortin ta’ Ghajn Zejtuna
Il-Madliena
Il-Mahsel
Il-Marsa
Il-Mellieha
Il-Mielah
Il-Minzel
Il-Mizieb
Il-Mosta
Il-Palma
Il-Pergla
Il-Qajenza
Il-Qajjenza
Il-Qala
Il-Qasbija
Il-Qat-ara
Il-Qattara
Il-Qortin ta’ Ghajn Zejtuna
Il-Qrendi
Il-Wileg
Il-Wilga
Imgiar
Imjar
Imkabba
Imtarfa
Imtarfa Barracks
In-Nadur
In-nah-Halia
In-Nahhalija
In-Naxxar
In-Nigret
Ir-Rabt
Irras
Is Suieki
Is-Sannat
Is-Sellum
Is-Siggiewi
Is-Simb-blia
Is-Simblija
Is-Suatar
Is-Swatar
Is-Swieki
Is-Swieqi
Isla
It-Troll
Ix Xghairat
Ix-Xaghra
Ix-Xaghra l-Hamra
Ix-Xaghra ta’ Barra
Ix-Xaghra ta’ l-Isqof
Ix-Xewkija
Ix-Xghajriet
Ix-Xghara
Ix-Xlejli
Ixaghra il Hamra
Ixxaghara-il-Hamra
Iz Zeitun
Iz-Zebbiegh
Iz-Zebbieh
Iz-Zebbug
Iz-Zejtun
Iz-Zlielaq
Iz-Zurrieq
Jew ir-Ras
Kacca
Kaienza
Kalafrana
Kalkara
Kasam Bulebel Iz-Zghir
Kayenza
Kercem
Kerchem
Kirkop
Kordin
Krendi
L-Ahrax tal-Ghajn
L-Andrijiet
L-Armier
L-Ghasri
L-Iclin
L-Iklin
L-Imbordin
L-Imdina
L-Imgarr
L-Imghieret
L-Imqabba
L-Imsida
L-Imsierah
L-Imtarfa
L-Ingiered
L-Ingieret
L-Iskirvit
L-Iskorvit
L-Isla
L-Istabar
L-Mgarr
L‘Andrijet
L’Inglin
La Valette
Lands Ceppuna
Lands Ghemieri
Lebbug
Lia
Lija
Liscolba
Luca
Luqa
M’Skala
M’Xloxx
Madliena
Maghtab
Manikata
Marsa
Marsa Scala
Marsa Scirocco
Marsa Shlok
Marsalforn
Marsalforno
Marsaskala
Marsaxlok
Marsaxlokk
Masta
Mdina
Medina Notabile
Melita
Mellieha
Mgarr
Micabba
Minsija
Misida
Misrah Blandon
Misrah Blandun
Misrah Hlantun
Misrah Il-Barrieri
Misrah Lewza
Misrah Miel
Misrah Srajnu
Misrah Strejnu
Misrah Suffara
Mizieb
Monsciar
Mosta
Mqabba
Mrejzbiet
Msida
Msierah
Mtarfa
Munshar
Munxar
Musta
Nadur
Nasciar
Nashar
Naxaro
Naxxar
Negret
Nigred
Nigret
Notabile
Paola
Paula
Pawla
Pietà
Qala
Qasam Bulebel iz-Zghir
Qbajjar
Qormi
Qrendi
Rabat
Rabato
Rahal Gdid
Rahal Jedid
Safi
Saint Julian
Saint Julian’s
Saint Paul’s Bay
San Annard
San Gilian
San Giljan
San Gwann
San Gwann tal-Gharghar
San Gwann tal-Ghorghar
San Katald
San Laurenz
San Lawrenz
San Leonardo
San Paul à Mare
San Paul Amere
San Paul Milkei
San Pawl il-Bahar
San Pawl Milqghi
San Pawl tat-Targa
San Pietro
San Pietru
San Rocco
Sannat
Santa Lucia
Santa Lucija
Santa Venera
Santa Vennera
Santu Pietru
Santu Rokku
Senglea
Sh’ayra
Sha’ra tal Iskof
Shaghra
Shaghra tal Iskof
Shghaira
Showkiya
Siggieui
Siggiewi
Sijuwi
Skorba
Sliema
Ta Bengemma
Ta Birbuba
Ta Braret
Ta Candia
Ta Cordin
Ta Erba Muiezep
Ta Giocondu
Ta Guardamangia
Ta Hal Saflieni
Ta Hal-Leu
Ta Haxxluk
Ta Kali
Ta Kandia
Ta L-Abatia
Ta Liscurvit
Ta Misrah Lewza
Ta Salvatur
Ta San Ghirgor
Ta San Giuacchin
Ta San Guann Tal Ghorghar
Ta San Niclau
Ta Wied Ghammiek
Ta Xlejli
Ta’ Fleur-De-Lis
Ta’ Abram
Ta’ Bir Miftuh
Ta’ Brared
Ta’ Bullara
Ta’ Cantar
Ta’ Ceppuna
Ta’ Ciantar
Ta’ Cikkun
Ta’ Danieli
Ta’ Giorni
Ta’ Gokondu
Ta’ Gorgun
Ta’ Hal-Lew
Ta’ Hal-Mula
Ta’ Hamet
Ta’ Haxxluq
Ta’ Hida
Ta’ Kandja
Ta’ Kappara
Ta’ Kordin
Ta’ l-Abatija
Ta’ l-Ibrag
Ta’ l-Imghajjen
Ta’ l-Infetti
Ta’ L-Iskirvit
Ta’ Lampuka
Ta’ Mlit
Ta’ Monita
Ta’ Penza
Ta’ Qali
Ta’ San Girgor
Ta’ San Gwakkin
Ta’ San Niklaw
Ta’ Sardina
Ta’ Shbiesh
Ta’ Wied Ghammieq
Ta’ Xbiex
Tac-Cawla
Tad-Dawl
Tad-Duluri
Tad-Dwieli
Tal Baiada
Tal Borj
Tal Chittienija
Tal Fakkani
Tal Francis
Tal Ghokod
Tal Guardamangia
Tal Hammieri
Tal Handak
Tal Haulija
Tal Iscorvit
Tal Iskolviet
Tal Minsia
Tal Pictal
Tal Pitcal
Tal Veccia
Tal Vechia
Tal-Bajjada
Tal-Barmil
Tal-Barrani
Tal-Blata
Tal-Borg
Tal-Faqqani
Tal-Fieres
Tal-Franciz
Tal-Fulija
Tal-Ghoqod
Tal-Hamra
Tal-Hamrija
Tal-Handaq
Tal-Hawlija
Tal-Hlas
Tal-Hriereb
Tal-Imbordin
Tal-Kittienija
Tal-Liebru
Tal-Liedna
Tal-Mejda
Tal-Mentna
Tal-Merhla
Tal-Milord
Tal-Minsija
Tal-Mirakli
Tal-Munxar
Tal-Munxiar
Tal-Palazz l-Ahmar
Tal-Papa
Tal-Pietà
Tal-Pitkal
Tal-Qtates
Tal-Vecca
Tal’ Uai
Tarshin
Tarxien
Tas Biesh
Tas-Salib
Tas-Salvatur
Tas-Samra
Tas-Santi
Tas-Sienja
Tas-Sinia
Tas-Sinja
Tas-Sliema
Tasbiesch
Taz-Zejt
Valletta
Victoria Town
Vittoria MAL
Vittoriosa
Wardia Cross Roads
Wardija Crossroads
Wied Fulija
Wied Ghammieq
Wied il Ghain
Wied il-Ghajn
Wied l-Arkata
Xaghra
Xaghra ta Liskof
Xeuchia
Xewkija
Xghaira
Xghajra
Xorb-il-Ghagin
Xrobb il-Ghagin
Zabbar
Zeb-Bieh
Zebbiegh
Zebbieh
Zebbug
Zebbuj
Zeitun
Zejtun
Zonkor
Zonqor
Zurrico
Zurriek
Zurrieq